,,Myślę więc nie śmiecę” – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja “Sprzątania świata” w której  wzorem lat ubiegłych, uczestniczyli uczniowie DZS w Bożkowie. Głównym jej celem jest kształcenie społeczeństwa w zakresie ekologii oraz uświadamianie,  jak ważne jest poszanowanie środowiska. Uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki uprzątnęli teren wokół szkoły oraz w wzdłuż lokalnej drogi. Tegoroczne działania uświadomiły im, że śmieci stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Praca na rzecz ochrony środowiska trwa w naszej szkole przez cały rok. Dziękujemy uczniom za ich zaangażowanie w tę akcję!

About Author

Leave Comment

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl