“Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem rozwoju człowieka i jego

cywilizacji, nauki i kultury.”

Józef Pielachowski

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl