DYREKTOR: 

mgr Józef Kochniarczyk

WICEDYREKTOR:  mgr Grażyna Wacławik

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO: 

mgr inż. Kamil Kud

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl