Rada Rodziców wita nowy rok szkolny!

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2022/2023 życzymy wszystkim uczniom – a w szczególności tym, którzy rozpoczynają przygodę z nauką – wiele radości z rozwoju własnych zainteresowań oraz uzdolnień. Dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Wam zaś drodzy Rodzice życzymy, by osiągnięcia Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.

Ryszard Łabędzki – Przewodniczący Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy ZSCKR w Bożkowie

w roku szkolnym 2022/2023

przewodniczący: p. Ryszard Łabędzki

zastępca: p. Bożena Duńka

skarbnik: p. Katarzyna Krzysica

Z Radą Rodziców bezpośrednio współpracuje p. Małgorzata Piątek-Dacyna

Numer konta Rady Rodziców przy ZSCKR w Bożkowie

75 1090 2327 0000 0001 4756 2235

Santander

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl