TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2023 (LATO 2023)  – DO 7 LUTEGO 2023 r.


TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2023  – DO 15 WRZEŚNIA 2022 r.	
Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl