Aktualne informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach: https://oke.wroc.pl/ i https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

  1. Jeżeli jesteś uczniem ostatniej klasy danego typu szkoły do 30 września 2022 r. składasz deklarację wstępną. Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej do7 lutego 2023 r.
  2. Absolwenci z lat poprzednich deklarację składają najpóźniej do 7 lutego 2023 r.

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl