?WARSZTATY Z ARBORYSTĄ?

Tradycyjnie jak co roku na zajęcia w technikum architektury krajobrazu zaprosiliśmy wykwalifikowanego arborystę. To pierwszy z dwóch bloków zajęć które zawsze planujemy dla każdego rocznika TAK-ów. Drugi odbędzie się wiosną już jako część typowo praktyczna “w koronach drzew”.

Na warsztatach teoretycznych uczniowie dowiedzieli się na czym polega arborystyka i dlaczego jest ważna dla architektury krajobrazu. Dodatkowo, korzystając ze sprzyjającej pogody wykonaliśmy ocenę stanu zdrowotnego pobliskiej Lipy drobnolistnej oraz pod nadzorem specjalisty wykonaliśmy kilka drobnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Udało się przed deszczem !!!

Dziś na zajęciach praktycznych TAK-i/uczniowie technikum architektury krajobrazu ukończyli swój międzyklasowy projekt ?“TULIPANY DLA ODMIANY”? Przez dwa ostatnie miesiące wszyscy uczniowie TAK zbierali do wspólnego kosza cebulki tulipanów? by później ODMIENIĆ nieco tereny zieleni przy Bożkowskim Centrum Umiejętności. Dziś klasa I TAK zasadziła cebulki. Na efekty będzie trzeba poczekać do wiosny, ale już dziś wiemy że będzie kolorowo???

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

•            Projektowaniem, wykonywaniem i pielęgnacją terenów zieleni  przydomowej oraz przestrzeni publicznej

•            Projektowaniem i wykonywaniem elementów małej architektury

•            Wykonywaniem ekspertyz dendrologicznych oraz   inwentaryzacją terenów zielonych

•            Aranżacją zieleni wewnątrz budynków włączając elementy    florystyki

JAKICH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH UCZYMY:

•            Podstawy architektury krajobrazu

•            Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu

•            Zasady projektowania

•            Obiekty małej architektury krajobrazu

•            Język obcy w architekturze krajobrazu

•            Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu

•            Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

•            Prace w obiektach architektury krajobrazu

•            Praktyka zawodowa

•            Przepisy ruchu drogowego

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

•            Zajęcia praktyczne odbywające się w tygodniu

w obrębie przedmiotów prace w obiektach architektury krajobrazu oraz projektowania obiektów architektury krajobrazu- miejsce odbywania praktyk Bożkowskie Centrum Umiejętności

•            Praktyki zawodowe 2×4 tygodnie

w zaprzyjaźnionych firmach związanych

z architekturą krajobrazu (np. gospodarstwa i centra ogrodnicze, firmy zajmujące się projektowaniem, wykonywaniem i pielęgnacją terenów zieleni, zieleń miejska, placówki ochrony zabytków i ochrony przyrody, przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją obiektów małej architektury)

•            Zagraniczne staże zawodowe w ramach programu Erasmus+

•            Nauka jazdy ciągnikiem (20godzin na ucznia)

w Bożkowskim Centrum Umiejętności

GDZIE CZEKA NA CIEBIE PRACA?

•            Pracownie projektowe zajmujące się projektowaniem                                                               terenów zieleni

•            Firmy wykonujące i pielęgnujące tereny zieleni przydomowej oraz publicznej

•            Zieleń miejska

•            Gospodarstwa i centra ogrodnicze

•            Firmy budowlane zajmujące się wykonywaniem

              i konserwacją obiektów małej architektury

•            Ogrody botaniczne i parki dendrologiczne

•            Pracownie florystyczne i kwiaciarnie

•            Własna działalność gospodarcza

CO NAS WYRÓŻNIA

•            Pracownia architektury krajobrazu z ogrodem zimowym

•            Doskonale przygotowana baza dydaktyczna w Bożkowskim  Centrum Umiejętności

•            Hala ziemna przystosowana do praktycznej nauki , wykonywania elementów małej architektury (nawierzchnie, murki, schody, tarasy)

•            Nowoczesny sprzęt do praz w zakresie zakładania

              i pielęgnacji terenów zieleni (ciągnik, mini ciągnik

              z kosiarką, kosiarki, wykaszarki, aeratory, rębaki,                                                                     glebogryzarki, pilarki, nożyce do żywopłotów, dmuchawy

              i wiele innych)

•            Duże tereny zielone wykorzystywane podczas praktycznej nauki zawodu (zabytkowy park przy głównym budynku szkoły oraz nowoczesne tereny zielone przy Bożkowskim Centrum Umiejętności

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl