Pompa sekcyjna w roli głównej
Chodź pompa sekcyjna została już wyparta przez nowsze rozwiązania to jednak nadal funkcjonuje. Ta którą rozebrali uczniowie klasy 2BT używana była w kombajnie Bizon. Udało się złożyć ją z powrotem dzięki czemu jej budowa pozostanie w pamięci każdego mechanizatora.

Tydzień awarii:

W pługu zagonowym urwaliśmy korpus płużny, w pługu obrotowym zerwane 2 śruby oraz wyciek z układu chłodzenia w naszym zetorze. Mechanizatorzy wszystko naprawili, a pole w obszarze BCU pięknie przeorane. Ostatnie prace porządkowe również zakończone.

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl