Tydzień awarii:

W pługu zagonowym urwaliśmy korpus płużny, w pługu obrotowym zerwane 2 śruby oraz wyciek z układu chłodzenia w naszym zetorze. Mechanizatorzy wszystko naprawili, a pole w obszarze BCU pięknie przeorane. Ostatnie prace porządkowe również zakończone.