Adres szkoły i internatu

Inne kontakty

iod@aigsc.pl (Inspektor ochrony danych osobowych, RODO)

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl