Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych zostało utworzone w 2011r.
Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą
  2. Promowanie edukacji rolniczej.
  3. Promocja polskich szkół i uczniów
  4. Wpieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych
  5. Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

Władze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Agrotechnicznych
Prezes zarządu – Anna Kręgielewska
Sekretarz – Paulina Hyla
Skarbnik – Dorota Zaborowska
Członek zarządu – Kamil Kud

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl