Dzięki udziałowi w projekcie Dolnośląska Akademia Mobilności nasi uczniowie wyjechali na dwutygodniowe praktyki do Niemiec. W programie wzięło udział 37 osób z następujących kierunków kształcenia:

– technik agrobiznesu

– technik mechanizacji rolnictwa

– technik weterynarii

– technik architektury krajobrazu

– technik żywienia i usług gastronomicznych

Pod okiem miejscowych mentorów stażyści rozwijali już nabyte umiejętności oraz uczyli się nowych rzeczy.

CZERWIEC 2022

Projekt DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Po raz kolejny nasi uczniowie wyjechali do Niemiec. Tym razem staże dotyczyły kierunku technik żywienia i  usług gastronomicznych. Podczas dwutygodniowego pobytu uczniowie pracowali w lokalnych restauracjach/stołówkach/jadłodalniach, a w wolnych chwilach poznawali uroki pięknego Drezna.

Celem mobilności było nabycie umiejętności praktycznych,  przełamanie bariery językowej, poznanie innej kultury i innego środowiska pracy, wzrost kompetencji personalnych i społecznych wśród uczestników projektu.

LISTOPAD 2021

Projekt DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI – „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dwa wyjazdy stażowe już za nami. W ramach projektu realizowanego wraz z Fundacją Imago wysłaliśmy do Niemiec (Drezno, Frankfurt nad Menem) 18 uczniów i uczennic, którzy wzięli udział w praktykach rozwijając swoje umiejętności w dziedzinach agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa, weterynarii oraz architektury krajobrazu. Staże były okazją do praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, poznania specyfiki pracy w zagranicznym środowisku, a także poszerzenia sprawności językowej

Zagraniczne staże czas zacząć!
Dzisiaj uczniowie naszej szkoły wyjechali do Drezna realizować staże zawodowe.
Życzymy powodzenia i szczęśliwej podróży.
Straże realizowane są z Funduszy Europejskich  w ramach projektu  pn. DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA MOBILNOŚCI

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl