Marta Krzemińska – psycholog kreatywnego rozwoju. Ze wszystkich dziedzin

                                  psychologii szczególnie interesuje mnie psychologia pozytywna i    

                                  humanistyczna.   

                                  Uważam, że każdy człowiek nosi w sobie potencjał, należy

                                  go tylko w sobie odkryć i przy odpowiedniej motywacji każdy   

                                  może być spełniony i szczęśliwy.

Dyżury:

Internat: poniedziałek 16:00-21:00

Szkoła:  środa: 7:30-10:30

              piątek 8:00-16:00

Konsultacje dla rodziców poniedziałek (1-wszy, 3-ci każdego miesiąca) 15:00-16:00

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl