– Aktualności

4 listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się rejonowe eliminacje konkursu poezji religijnej w ramach polsko - czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Była to już XXVIII edycja tego konkursu, odbywająca się pod honorowym patronatem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I-ej Technikum …

Uczennice klasy pierwszej technikum weterynarii ZSCKR w Bożkowie w ramach zajęć pozalekcyjnych zaangażowały się w kampanię społeczną Ministerstwa Klimatu i Środowisko pod hasłem ,,Oszczędzamy energię”. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. W ramach kampanii podjęto …

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna ZSCKR w Bożkowie informuje, że do 05.12.2022 r. należy złożyć wniosek dotyczący świadczenia rzeczowego lub ekwiwalentu pieniężnego w zamian tego świadczenia na święta.

16 listopada 2022 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej odbył się po raz kolejny Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej. Konkurs zorganizowany został przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Kłodzku we współpracy z ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie …

Back to top