Historia naszej szkoły wpleciona jest w historię Bożkowa. Nie miejsce by ją opowiadać w całości, więc krótko. Pierwszy zapis historyczny to rok 1348, gdzie wymieniona jest nazwa eckhardi villa w protokole sądowym jako siedziba rodu Eckedorfów. W XV i XVI wieku Bożków, którego nazwa brzmi Eckerdorf staje się kolejno własnością rodów von Raueck i kolegium jezuitów ze Styrii. W roku 1663 miejscowość kupuje wielkorządca hrabstwa kłodzkiego – Jan von Gotzena. W roku 1771 w drodze koligacji rodzinnych Bożków staje się własnością Magnisów. Działalność Magnisów to nowy etap w dziejach Bożkowa, wiążący się z polskością i rolnictwem. Antoni von Magnis /1751 – 1817/ i jego następcy, zasłynęli jako zwolennicy postępowego rolnictwa, biorąc za przykład wzory z rolnictwa angielskiego. Po raz pierwszy na Dolnym Śląsku w Bożkowie zastosowano siewnik, zamieniono system trójpolowy na czteropolówkę. Duże znaczenie dla rolnictwa miała założonaw 1797 roku nowoczesna owczarnia licząca 10 tys. sztukowiec, w której prowadzono krzyżówki ras : węgierskich, hiszpańskich i tyrolskich. W Bożkowie wprowadzono, po raz pierwszy na Dolnym Śląsku uprawę rzepaku i od 1 IX 1812 rozpoczęła działalność cukrownia. Do dzisiaj na zabytkowym magazynie zbożowym znajdujesię tablica z cytatem Cycerona : “EX OMNIBUS AUTEM. REBUS QUIBUS ALIQUID ACQUIRITURNIHIL EST AGRICULTURA MELIUS NIHIL JUCUNDIUS, NIHIL HOMME NIHIL LIBERO DIGNIUS” Cicero MDCCCXVI co oznacza: “ZE WSZYSTKICH ZATEM RZECZY, Z KTÓRYMI COŚ MOŻNA PORÓWNAĆ, NIC NIE JEST LEPSZE OD ROLNICTWA,NIC POZYTYWNIEJSZE, NIC CZŁOWIEKOWI DLA WYZWOLENIA STOSOWNIEJSZE” Cicero 1816 Te słowa ściśle wiążą się z historią naszej szkoły. Po wojnie w Bożkowie przy pałacu pozostawiono kilkaset hektarów ziemi i utworzono Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznastwa, który funkcjonował do 1951 roku. O dalszych losach bożkowskiego pałacu zdecydował przypadek. Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych utworzyło 12 XII 1951 roku Ośrodek Szkoleniowy Kierowników Gospodarstw Rolnych. Ośrodek w Bożkowie był jedyny tego typu szkołą w Polsce i miał zaspokoić potrzeby całego kraju. Na kursach trzy-, sześciomiesięcznych, później rocznych szkolono pracowników kierowanych przez PGR. Asolwenci kursów obejmowali funkcje kierownicze. Każdy kurs liczył 250-300 osób. Równolegle odbywały się 1-3 miesięcznekursy: agronomów, zootechników, księgowych. Łączniedo 1956 roku bożkowską szkołę ukończyło 4500 osób /wszystkich PGR-ów w Polsce było 7000/. Rok 1956 przynosi pewne zmiany w profilu szkoły. Utworzone zostaje 2-letnie Technikum Rolnicze o specjalnym programie nauczania. Równolegle prowadzony jest roczny kurs rolnictwa. Taki profil szkolenia utrzymał sie do 30 I 1959 roku. W 1958 roku utworzone zostaje 5-letnie Młodzieżowe Technikum Rolnicze i pierwszego września rozpoczynają naukę uczniowie klas III i IV ze zlikwidowanych techników w Ludowie Polskim i Podgórkach oraz 3 oddziały klasy I. W czerwcu 1959 roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, który złożyło 82 abiturientów. Obok 5-letniego Technikum Rolniczego w 1960 roku zostaje utworzona 5-letnia Szkoła Ogrodnicza – pierwszy nabór obejmował młodzież od 17 – 24 lat, – przekształcona w 1964 roku w Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. 25 V 1968 r. odbyła się doniosła uroczystość – wmurowanie aktu erekcyjnego i położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły. Utworzona zostaje Zasadnicza Szkola Rolnicza i 3–letnie Technikum Rolnicze. Od 27 września 1971 roku do nowego budynku szkoły zostają przeniesione klasy technikum, a w pałacu pozostają klasy zasadnicze. Szkoła wchodzi w okres wspaniałego rozkwitu – powstają kolejno 3–letnie Technikum Hodowlane, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 5–letnie Technikum Hodowlane, Zasadnicza Szkoła Hodowlana, Telewizyjne Technikum Rolnicze. Powstaje szkolny klub sportowy “Techrol”, szkolne koło turystyczno-krajoznawcze “Skalnik”. W dniu 18 maja 1975 roku Zespół Szkół Rolniczych otrzymuje imię – Batalionów Chłopskich. Rozpoczyna się również budowa internatu. Oprócz szkół dziennych wspaniale rozwija się szkolnictwo zaoczne i wieczorowe: zaoczne Technikum Rolnicze, 3–letnie średnie Rolnicze Studium Zawodowe wieczorowei zaoczne, 5–letnie zaoczne Policealne Studium Rolnicze. Powstają filie w Kłodzku, Żelaźnie, Lewinie Kłodzkim, Szczytnie Śląs. i Lądku – Zdroju. W roku szkolnym 1979/1980 młodzież naszej szkoły wprowadza się do nowego internatu. Powstaje izba pamięci i tradycji szkoły, w której zgromadzone zostają cenne dokumenty dotyczące historii, kroniki szkoły, medale i puchary sportowe oraz kącik współpracy z NRD i Czechosłowacją. Młodzież pelni funkcję przewodników po izbie – opowiadając o swoich sukcesach. Od 1 IX 1988 roku utworzone zostaje 4-letnie Liceum Rolnicze i Liceum Zawodowe dla dziewcząt. Przychodzą nowe czasy i nowe wymagania dla szkoły. Szkoła zmienia profile kształcenia a 1 XII 1998 roku zmienia nazwę na: Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich z następującymi szkołami:

  • 5-letnie Technikum Rolnicze z klasami III, IV i V
  • 4-letnie Liceum Zawodowe z klasami III i IV
  • 4-letnie Liceum Rolnicze
  • 4-letnie Liceum Agrobiznesu
  • 5-letnie Technikom Żywienia i Gospodarstwa Domowego
  • 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • 2-letnie Policealne Studuim

Dnia 1 IX 1998 roku w naszej szkole zainaugurował działalność oddział zamiejscowy Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Wydział Rolniczy kierunek: Marketing i Zarządzanie. Dnia 1 I 2005 nowym organem prowadzącym szkołę został samorząd województwa dolnośląskiego. 20 VI 2006 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zorganizowaniu Zjazdu Absolwentów dla uczczenia rocznicy 60–lecia istnienia placówki oświatowej w Bożkowie i 50–lecia szkoły. 13-14 X 2006 r. – odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia rolniczej placówki oswiatowej i 50-lecia szkoły”.

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl