Prosimy wszystkich Państwa o przypomnienie sobie wcześniej wprowadzonych przepisów i wytycznych postępowania w zakresie unikania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wraz z ich aktualizacjami oraz o ścisłe ich przestrzeganie. Do nich należy m. in. zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, a także ograniczenie gromadzenia się uczniów i słuchaczy na terenie szkoły. W DZS w Bożkowie wprowadzono też obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a wszyscy, w tym nasi uczniowie i słuchacze oraz osoby odwiedzające szkołę powinni ten obowiązek respektować. W szkole są ponadto na bieżąco dostępne środki ochrony indywidualnej, z których w razie potrzeby należy korzystać.

Zalecamy też korzystanie z obowiązujących rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa i przypominamy o dostępnych powszechnie i bezpłatnych szczepieniach (zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów) jako najbardziej skutecznej formy przeciwdziałania COVID-19. Podejmujemy też stałe działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia w tym psychicznego, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu, które koordynują nasi nauczyciele we współpracy z pielęgniarką szkolną panią Renatą Mrozek. Bliższych informacji na ich temat udzielić mogą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły pani pedagog Dorota Pudełko, pani psycholog Angelika Ratajczak- Kot oraz w/w pani pielęgniarka pod nr 748714275.

Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z dostępnych materiałów edukacyjnych dotyczących szczepień oraz postępowania w razie zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych: .

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku – dyrektor szkoły Józef Kochniarczyk

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl