1 września br cała społeczność naszej szkoły rozpoczęła rok szkolny 2022/2023. Uroczysta akademia, przygotowana przez Samorząd Uczniowski, rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Technikum oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczciliśmy także pamięć ofiar II wojny światowej w dniu 83 rocznicy jej wybuchu. Następnie oficjalnego otwarcia dokonał Pan Dyrektor Józef Kochniarczyk. Głos zabrał także przewodniczący Rady Rodziców Pan Ryszard Łabędzki. Wśród gości znaleźli się także żołnierze 2 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oraz wojsk obrony terytorialnej, którzy przedstawili założenia programu ,,Kalendarz z mundurem”. Oprócz rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego dzień ten okazał się ważny dla całej społeczności szkolnej również z innego powodu – od dnia 1 września nasza szkoła nosi bowiem nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie. W czasie akademii szczególnie serdecznie powitano uczniów klas pierwszych – w naszych murach w bieżącym roku szkolnym zawitały cztery klasy technikum. Zarówno im, jak i pozostałym uczniom, życzymy samych piątek…