W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbył się konkurs plastyczny pt. „Pałac w Bożkowie”. W konkursie udział brali uczniowie klas pierwszych. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem był pałac, wykonanej wybraną przez uczestników techniką plastyczną.

About Author

Leave Comment

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl