19 lutego już po raz trzeci obchodziliśmy Dzień Nauki Polskiej.
Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Ustanowienie tego święta państwowego – jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9 stycznia 2020 r. było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Święto to stanowić ma więc inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. W tym celu uczniom DZS w Bożkowie przybliżono sylwetki wybitnych polskich uczonych związanych z naukami biologicznymi: Ludwika Hirszfelda , Kazimierza Funka, Rudolfa Weigla oraz Zbigniewa Religi. Dzięki takim działaniom uczniowie dowiedzieli się, że odkrycia polskich badaczy wielokrotnie wywierały duży wpływ na bieg dziejów całej ludzkości.

About Author

Leave Comment

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl