W terminie 20-21.07.2023 r. od godz. 10:00 na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie będzie przyjmować lekarz medycyny pracy pani Joanna Piszczecka według poniższego harmonogramu:

20.07.2023 godz. 10:00 – kandydaci przyjęci do klasy 1 technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; technik architektury krajobrazu; rolnik, technik agrobiznesu 

https://www.youtube.com/watch?v=mTtcAmzSvgg

Read more Zdobądź umiejętności przyszłości

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl