W myśl prawa oświatowego w dniu 21 września br. w DZS w Bożkowie przeprowadzono
demokratyczne wybory do samorządu uczniowskiego, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
szkoły. Kandydaci zostali wyłonieni na poziomie klas – zgodnie z regulaminem kandydują uczniowie z
trójek klasowych. W dniu głosowania komisja wyborcza czuwała nad przebiegiem wyborów, a po ich
zakończeniu otwarto urnę i przystąpiono do liczenia głosów. Na podstawie protokołu przebiegu wyborów
wiadomo, że w głosowaniu wzięło udział 149 uczniów naszej szkoły. Żaden z oddanych głosów nie był unieważniony. Wyniki tegorocznych wyborów przedstawiają się następująco:


Przewodnicząca: Korotusz Martyna

Zastępca: Jania Grzegorz


Skarbnik: Antosz Paulina, Politewicz Kacper

Sekretarz: Jabłoński Jakub


Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkoły!

About Author

Leave Comment

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl