Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”  dla Dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

10 grudnia 2021 r. podczas uroczystości Jubileuszu XXV-lecia Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie – Pan Józef Kochniarczyk został odznaczony odznaką honorową „ Zasłużony dla Rolnictwa”. 

Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, oświaty rolniczej, rozwoju wsi i rynków rolnych.

About Author

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl