KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

1.TECHNIK ROLNIK

                (kwalifikacja ROL.04 + ROL.10)

2. TECHNIK TURYSTYKI

                NA OBSZARACH WIEJSKICH (HGT.09)

*             A TAKŻE INNE W NAUCZANYCH

                W SZKOLE ZAWODACH (GRUPA MIN. 20 OSÓB)

 

Back to top

Od 1 września zmieniono adres internetowy szkoły: http://www.zsckrbozkow.pl