1. Złóż podanie za pomocą systemu VULCAN

Złóż podanie – system VULCAN

UWAGA!!!!! Po wypełnianiu podania w systemie VULCAN wydrukuj je i złóż do szkoły osobiście lub drogą pocztową

lub

2. Zapisz się on-line na naszej stronie

Złóż podanie

UWAGA!!!!! Po wypełnianiu on-line podanie wydrukuj, wypełnij i złóż do szkoły osobiście lub drogą pocztową

  • Podczas rekrutacji będziemy od Ciebie wymagali dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu– termin dostarczenia : do 29 lipca 2022.

Druk skierowania na badania otrzymasz w sekretariacie Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

  • Prócz wniosku, w czasie rekrutacji będziesz musiał dostarczyć dokument, w którym zadeklarujesz udział w zajęciach z religii oraz w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. 

3. Wydrukuj, wypełnij i złóż podanie o przyjęcie do szkoły osobiście lub na e-maila: sekretariat@zsa-bozkow.pl lub sekretariat-bozkowdzs@edu.dolnyslask.pl