4 listopada 2022 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyły się rejonowe eliminacje konkursu poezji religijnej w ramach polsko - czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Była to już XXVIII edycja tego konkursu, odbywająca się pod honorowym patronatem marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I-ej Technikum …

Read more Trzecie miejsce w XXVIII Dolnośląskim Konkursie Poezji Religijnej

Uczennice klasy pierwszej technikum weterynarii ZSCKR w Bożkowie w ramach zajęć pozalekcyjnych zaangażowały się w kampanię społeczną Ministerstwa Klimatu i Środowisko pod hasłem ,,Oszczędzamy energię”. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. W ramach kampanii podjęto …

Read more Oszczędzamy energię w ZSCKR w Bożkowie