"Innowacyjne metody chowu i hodowli owiec w świetle zmieniających się warunków klimatycznych Dolnego Śląska" to temat konferencji, która odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bożkowie.

Prelegentami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia.

Nasi uczniowie wzięli udział w etapie szkolnym IV Dolnośląskiego Konkursu: "Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Niezłomni" ( 06.02.2023 ). Do etapu wojewódzkiego tego konkursu, który odbędzie się w ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej zakwalifikowali się: Adam Fiszer ( II HTL ) i Paweł Kosmaty ( II BT ). Gratulujemy!

Sześcioro naszych uczniów wzięło udział w etapie szkolnym VII Powiatowego Konkursu "Katyń - Golgota Wschodu" ( klasy: II HTL, III LTP i III MTB ), który odbył się 30 stycznia 2022 roku. Etap szkolny poprowadził nauczyciel historii Kazimierz Gabruś.

Konkurs rozpoczęła Pani Wicedyrektor Grażyna …

Read more Etap szkolny: VII Powiatowy Konkurs “Katyń – Golgota Wschodu”